uke 15- 2021

Prøv bare, prøv å sette vinger på en stein, prøv å følge sporet etter en fugl i lufta. [Hans Børli]

 

Produksjon av biehotell....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturskoletilbudet er helt unikt! Tilbudet foregår ute i basene våre, denne uka i grillhytta- å få musikkpedagog Hilde Aanerud inn fra Kulturskolen er et godt tilbud for liten og stor i vår barnehage. 

Den røde traktoren (Volvo) drev Harald med skifte av batteri, noe som måtte følges med på. Hva er et batteri og hvorfor må vi ha batteri?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi følger spent med hverdagen til bonden nå etter storbrannen på gården Aulihagen... Nå driver Knut og graver til vann, strøm og kloakk til et bygg for næringen. Snart skal Bonden i gang med våronna..Håper plog, harv, traktorer og såmaskin bli klare til dette starter om ikke lenge. 

 

Mange timer med anleggsarbeid vil vi følge med på i barnehagen nå fremover. Fra riving til oppygging...