/>

Foreldreforeningen

Navn på foresatte som sitter i styret i foreldreforeningen finner du på denne siden. Ta kontakt hvis du ønsker referater eller sitter med spørsmål som ikke blir besvart ved å lese rundt i vår hjemmeside. eierstyre@oppstadbarnehage.no

Oppstad gårds- og naturbarnehage SA er en foreldredrevet barnehage. Det vil si at det er en foreldreforening som eier barnehagen. Styret i Oppstad foreldreforening utgjør styret i barnehagen og har overordnet ansvar for barnehagens drift, økonomi, ansettelser osv. I det daglige er det barnehagens ansatte daglig leder (Aina Nafstad Holt) som driver barnehagen.

Styret i foreldreforeningen:

 

Styreleder: Erik Fossmellem

Tlf: 92 20 49 93 , 

 

Nestleder: Josefine Wessel Bjørnstad 

Tlf: 91 74 05 53, 

 

Styremedlem: Camilla Nordhagen

Tlf; 45 5043 69, 

 

Styremedlem: Silje Iren Moss

tlf: 48092541,

 

Vararepresentant; Turid Sunde tlf; 48 25 41 66,

 

valgkomite; Merete Braaten Tlf; 98 06 27 99 

 

 Ansattes representant;  Lene Marie S Vestby, tlf 92 89 23 24 ,

Vara ansattes representant; Susanne Krogh Kiønig, tlf 99 50 87 82,

 

 Daglig leder; Aina Nafstad Holt Tlf; 48 40 70 81