Pedagogiske prinsipper

Vi har følgende pedagogiske prisnipper:

  • Vi har ingen avdelinger fordi vi ser at barn i forskjellig alder og utvikling har mye å gi hverandre.
  • Hvert barn får utdelt sine primærvoksne ved oppstart og barna har disse i hele barnehagetiden i Oppstad Gårds- og Naturbarnehage.
  • Vi tror at læring best skjer når barna er engasjerte og motiverte og har valgt aktivitet sjøl.
  • Selvtillit og selvhevdelse er viktig for hver enkelt barns utvikling og mestringsfølelse.
  • Vi samarbeider med personer fra nærmiljøet med tanke på besøk, kompetansedeling, eventyrstund, høytider og tradisjoner.
  • Personalet benytter tegn som støtte til tale.

Link til brosjyre Sør-Odal Kommune