Hønene våre

Vi har flere typer høner.

 

Det er forskjellige raser i flokken. Dverg kockin og Mille fleur.  På våren ruger vi i barnehagen frem kyllinger i en rugemaskin

Vi har ruget frem vaktler- de er små- og legger små- spraglete egg.

 

Barna er med i fjøset og hjelper til å plukke egg og passe på at hønene har det bra. Om sommeren går hønene fritt ute på gården.

Liv blir til og hva som trengs for at dyra skal ha det bra er noe vi har fokus på i barnehagen.