Vedtekter barnehage og Sfo

Vedtekter for Sfo:

vedtekter-sfo, vedtatt 1.feb 2011

Vedtekter for barnehagen:

vedtekter vedtatt juni 2018