Nyttige linker

Sør Odal kommune:
https://www.sor-odal.kommune.no/
 

Informasjon foreldre/ ansatte:
https://www.pbl.no/

Oppstadbakken:
https://oppstadbakken.no/

Rammeplanen for barnehagen:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

 

Barnehage:
https://www.barnehage.no/

Sikkerhet:
https://www.sikkerhetsrommet.no/

Friluftsliv og turtips:
https://ut.no/
 
Folkehelseinstituttets råd om barnehager og smittevern:
https://www.fhi.no/
 
Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage:
https://foreldreutvalgene.no/fub/