Grisene

Hver sommer får vi grisunger  Hele høsten er ungene med på å fore opp og stelle grisene. Alle dyra på gården skal ha det bra, I november/ desember slaktes grisene, og barna er med på slaktedagen. Ungene er ikke med på avliving, men på skolling og oppdeling av grisen.

Oppstad Gårds- og Naturbarnehage synes det er viktig at barn får lære seg hvor maten egentlig kommer fra.