Slik søker du

Samordnet opptak med Sør-Odal kommune og elektronisk søknadsskjema må benyttes. Ved ledighet vil fortløpende opptak gjøres etter egne opptakskriterier jmf vedtekter.

 

Barnehagens søknadsskjema finner du her:

 

 https://barnehage.visma.no/sor-odal